Oppstart etter sommerferien

Mandag 19 august kl. 19:15 – Fight trening.

Tirsdag 20 august kl. 17:30 for Oransje / blåbelter og kl. 19:15 for gulbelter og oppover

Barnepartiet, nærmere info kommer så snart trenerkabalen er i orden.