Sommerleir og gradering 2020 i regi av NKKO

Osu.

På vegne av styret i NKKO må jeg dessverre informere dere om at sommerleir og dan gradering i 2020 blir avlyst. Styret har fulgt situasjonen tett og utsatt avgjørelsen i påvente av siste bestemmelser fra NIF/NKF.

Første mulighet til å gjennomføre en viss aktivitet ser ut til å bli 15.06.2020 hvis man klarer å overholde reglene for smittevern. Å arrangere en leir med opp mot 200 deltakere, på et lite område vil medføre stor risiko for smitte og videre spredning.

Når det gjelder dan gradering så vil styret og graderingskomiteen se på alternativer og komme med mer info etter påske.

Lagt ved link til NIF/NKF sine føringer ifm trening:
https://kampsport.no/…/retningslinjer-for-kampsport-trenin…/

Jeg håper alle får en fin påske og gleder meg til å treffe dere igjen.

Osu

Geir Rune Tøge
President NKKO