Oppdatert info angående trening.

Osu!

På grunn av situasjonen i dagens samfunn og alle de restriksjoner det har ført med seg, så vil det fremdeles ikke bli noe organisert trening i regi av Bryne karateklubb.

Viss det ikke blir åpnet opp for bruk av gymsal og det ikke kan være flere enn 5 personer samlet etter 17. mai. Så vil vi da utsette all trening til etter sommerferien og håper da at situasjonen har forandret seg.

Vi beklager dette.

Kommer med ny oppdatering etter 17. mai.

På vegne av styret.
Sensei Stig