Hjertestarter

Klubben fikk på torsdag 18. november overlevert hjertestarter fra Ida Eides Minnefond. Vi fikk opplæring i bruk av hjertestarter og hjerte/lunge redning. Kurset ble gjenomført av Ole Bjørn Birkeland, en dyktig instruktør. 
18 av klubbens instruktører gjennomførte kurset. 

 

Klubben takker Ida Eides Minnefond for hjertestarter og Ole Bjørn for gjennomført kurs. 
Takk til alle som deltok.