Resultater

-

Bra jobbet, her har du kontroll.

Du må nok lese litt mer i syllabussen.

Neste

#1. På hvor mange måter kan vi utføre Ushiro Geri ?

Neste

#2. Er Shuto Mawashi Uke til 7. eller 6. Kyu ?

Neste

#3. Hva er riktig rekkefølge ?

Neste

#4. To av disse slagene er til 4. Kyu, hvilke ?

Velg alle riktige svar

Neste

#5. Hva betyr Ido ?

Neste

#6. Til hvilken grad er Kansetsu Geri ?

Neste

#7. Hva betyr Tsuki ?

Neste

#8. Hvilke 2 kata'er har vi til 2. Kyu?

Velg alle riktige svar

Neste

#9. Hva betyr Oroshi ?

Neste

#10. Til hvilke grader har vi renraku'er ?

Neste

#11. Hvilke blokkeringer har vi til 4. Kyu ?

Velg alle riktige svar

Neste

#12. Hva menes med Fumi Ashi ?

Neste

#13. Hvilke av disse slagene er til 10. Kyu

Velg alle riktige svar

Neste

#14. Hvilke Tobi spark er til 2. Kyu ?

Velg alle riktige svar

Neste

#15. Hvilke slag har vi til 1. Dan ?

Velg alle riktige svar

Fullfør